Beth sy’n digwydd nesaf?

Ar ôl i’n hymgynghoriad ddod i ben ar 7 Tachwedd, byddwn ni’n adolygu’r holl ymatebion ysgrifenedig a gawn.

Yna, byddwn ni'n casglu ac yn ymateb i’r holl themâu mewn Adroddiad ar Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio a fydd yn rhan o’n cais cynllunio i'w gyflwyno i Gyngor Sir Ddinbych yn nes ymlaen eleni.

Bydd y cyngor wedyn yn ystyried ein cais cyn gwneud penderfyniad.

Cysylltu â ni

Oes gennych chi gwestiwn am ein cynigion neu am ein hymgynghoriad?

Cysylltwch â ni yn y ffyrdd canlynol:

Anfonwch e-bost i: [email protected]
Ffoniwch ni am ddim ar: 0800 915 3596 
Rhadbost: FREEPOST NG SUBSTATION