Stakeholder group

 

Mae’r Grŵp Cynghori ar gyfer Rhanddeiliaid yn grŵp annibynnol o sefydliadau rhanddeiliaid. Yr amgylcheddwr, Chris Baines, yw’r cadeirydd ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr blaenllaw o 15 o sefydliadau o Gymru a Lloegr, sef: Cadw, Y Cerddwyr, CPRE, CPRW, Croeso Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cymdeithas Genedlaethol yr AHNEoedd, Historic England, National Parks England, Natural England, Parciau Cenedlaethol Cymru, Sefydliad y Tirwedd, Visit England, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a’r Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol.

Roedd y rheoleiddiwr ynni, Ofgem, a National Grid yn dod i’r cyfarfodydd hefyd.