Rydym yma i dderbyn eich sylwadau neu ateb eich cwestiynau wrth i ni fwrw ymlaen â’n rhaglen gyffrous ar gyfer y prosiect VIP yn Eryri.

I gysylltu â thîm cysylltiadau cymunedol prosiect VIP National Grid:

Ffoniwch: 0800 019 1898

Ebost: [email protected]

Ysgrifennwch at ein cyfeiriad rhadbost: FREEPOST VISUAL IMPACT PROVISION