Mae gennych chi ran bwysig i’w chwarae yn llywio’n cynlluniau ni ar gyfer y prosiect VIP yn Eryri ac rydym yn awyddus i glywed eich barn.

I gysylltu â thîm cysylltiadau cymunedol prosiect VIP National Grid:

Ffoniwch:0800 019 1898

Ebost:[email protected]