Mynd o dan y ddaear yn Eryri: Gosod y safle yn Garth
Mae 16 Chwefror yn nodi dechrau ein safle a sefydlwyd ym mhen gorllewinol y prosiect

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn gweithio’n galed i sefydlu ein prif gompownd adeiladu yn Garth ar dir wrth ymyl y ffordd gefn i Finffordd.
 
Bydd y safle hwn yn gartref i’r holl offer sydd ei angen i drin a glanhau’r deunydd a gynhyrchir wrth i ni dwnnelu ein ffordd o dan yr aber tuag at Llandecwyn. Hwn hefyd fydd y lleoliad ar gyfer lansio’r peiriant tyllu twnnel a fydd yn cyrraedd y safle tua diwedd y flwyddyn hon neu ddechrau 2024. Yn nes ymlaen eleni, byddwn yn cynnal cystadleuaeth yn y gymuned leol i roi enw i’r peiriant tyllu twnel. Bydd rhagor o fanylion am hyn i ddod.
 
Yn ogystal â’r offer technegol, bydd gennym swyddfeydd ar gyfer ein gweithlu a byddwn yn adeiladu canolfan wybodaeth ar gyfer y prosiect, lle byddwn yn gallu croesawu ymwelwyr i’r prosiect o’r gymuned leol a thu hwnt.

Cadw mewn cysylltiad

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y prosiect, mae croeso i chi gysylltu â thîm prosiect VIP Eryri drwy anfon e-bost atom yn [email protected] neu ffonio 0800 019 1898 (gadewch neges os gofynnir i chi wneud hynny – byddwn yn eich ffonio’n ôl).