A pylon in the Dwyryd Estuary in Snowdonia National Park
Eryri VIP Cylchlythyr Cymunedol: Gwanwyn 2024

Diweddariad ar ein gwaith i drawsnewid y dirwedd naturiol ar draws Aber Afon Dwyryd.

Yn nhrydydd rhifyn ein cylchlythyr prosiect, rydym yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith sy’n cael ei wneud ar y safle wrth i ni symud tuag at gamau cyntaf y gwaith adeiladu, yn ogystal â sut rydym wedi bod yn cadw’n brysur yn y gymuned leol, gan gynnwys manylion am enillydd ein cystadleuaeth i enwi'r Peiriant Twnelu.

Llwytho’r cylchlythyr i lawr