Close-up of electricity transmission tower in hilly landscape in Snowdonia, Wales
Cylchlythyr Cymunedol: Gwanwyn 2023

Yr wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith i drawsnewid y dirwedd ar draws Aber Afon Dwyryd

Yn yr ail rifyn hwn byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y gwaith a wnaed wrth i ni ddechrau gosod prif gompownd y safle yn Garth, rhoi gwybod i chi sut gall y gymuned elwa o’n presenoldeb ni yma a rhoi gwybod i chi beth sydd ar y gweill.

Llwytho’r cylchlythyr i lawr