Our response to coronavirus

Find out how we're working to keep the electricity and gas flowing reliably throughout the outbreak.

Bydd gwaith yn cael ei wneud yn yr AGI presennol ger Tirley i addasu / uwchraddio offer, ond bydd yr holl waith hwn yn digwydd o fewn ffiniau presennol y safle. Gwneir y gwaith gan ddefnyddio’r trefniadau mynediad presennol.

Byddwn yn ymgysylltu â pherchenogion tir lleol wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau, ac mae’r Grid Cenedlaethol yn chwilio’n weithredol am ffyrdd o gyfrannu’n gadarnhaol at y cymunedau rydym yn gweithio ynddynt.

Gweld y map