Our response to coronavirus

Find out how we're working to keep the electricity and gas flowing reliably throughout the outbreak.

Bydd gwaith yn cael ei wneud yn yr AGI presennol ger Llanwrda i addasu / uwchraddio offer, ond bydd yr holl waith hwn yn digwydd o fewn ffiniau presennol y safle. Gwneir y gwaith gan ddefnyddio’r trefniadau mynediad presennol.

Gan mai gwaith ar raddfa fach fydd hyn, mae’n annhebygol y bydd unrhyw drigolion yn profi unrhyw aflonyddwch sylweddol o ganlyniad i’n gwaith.

Gweld y map