Dogfennau prosiect Cysylltiad Canolbarth Cymru

Dangosir fersiynau Cymraeg ein dogfennau (os ydynt ar gael). I weld y fersiynau Saesneg, ewch i Mid Wales Connection > Documents.

Showing Welsh versions of our documents (where available). For English versions please visit Mid Wales Connection > Documents.

Film

This is National Grid
For information on National Grid’s role, please see our short video.
Future of Energy
For more information on the energy challenge, National Grid’s role in helping to meet it and how National Grid connects new energy generation, please see our Future of Energy film.

Core project documents

Cwestiynau cyffredin (Mawrth 2012)
Cwestiynau cyffredin (Medi 2011)
Cwestiynau cyffredin (Mawrth 2011)
Calendr arddangosfeydd
Rhestr o bedair arddangosfa gyhoeddus newydd a gynhelir ym Mhowys a Swydd Amwythig.
Consultation Strategy: Project background and overview as to consultation proposals
Ffurflen sylwadau i'w lawrlwytho
Mae'r ffurflen sylwadau hon yn rhoi cyfle i chi nodi'ch barn fel rhan o'r cyfnod ymgynghori cyntaf
Copïau o'n paneli arddangos
Copïau o'r holl baneli arddangos yn ein digwyddiadau ledled Canolbarth Cymru a Swydd Amwythig.
Project Needs Case
Strategic Optioneering Report
Route Corridor and Substation Siting Study - Full Report
The options for potential locations for the substation siting areas and route corridors and the process we went through in identifying which to take forward for public consultation.
Route Corridor Study Map
Appendices: Substation Siting and Route Corridor Study
Additional information in support of the Route Corridor and Substation Study.
Non Technical Summary: Mid Wales Connection, Route Corridor and Substation Study
Gweld dogfennau allweddol
Rhestr o’r canolfannau cyhoeddus lle cewch weld copïau papur o’r dogfennau allweddol fel y Strategic Optioneering Report a’r Route Corridor and Substation Siting Study.

Maps

Dewisiadau ar gyfer Coridor Llwybr ac Is-orsaf National Grid
Coridorau llwybrau a gynigiwyd yn ardal y prosiect yn gyfan
Mae’r map hwn yn dangos y coridorau llwybrau a gynigiwyd gan National Grid, ScottishPower Energy Networks (SPEN) ac SSE Renewables ar gyfer cysylltu ffermydd gwynt yng Nghanolbarth Cymru.
Coridorau llwybrau a gynigiwyd i mewn/allan o is-orsaf Cefn Coch
Mae’r map hwn yn dangos coridorau llwybrau National Grid, ScottishPower Energy Networks (SPEN) ac SSE Renewables i mewn ac allan o ardal lleoli is-orsaf arfaethedig Cefn Coch.
Coridorau llwybrau a gynigiwyd i mewn/allan o is-orsaf Aber-miwl
Mae’r map hwn yn dangos coridorau llwybrau National Grid, ScottishPower Energy Networks (SPEN) ac SSE Renewables i mewn ac allan o ardal lleoli is-orsaf arfaethedig Aber-miwl.
Coridorau llwybrau a gynigiwyd gan National Grid
Mae’r map hwn yn dangos coridorau llwybrau a gynigiwyd gan National Grid o safleoedd lleoli posibl yr is-orsaf yng Nghefn Coch ac Aber-miwl i’r man cysylltu tebygol yn Swydd Amwythig.
Dewisiadau a ystyriwyd ar gyfer coridorau llwybrau National Grid, ond na symudwyd ymlaen â nhw
Mae’r map hwn yn dangos yr holl goridorau llwybrau a gafodd eu hystyried yn wreiddiol gan National Grid ar gyfer prosiect Cysylltiad Canolbarth Cymru.
Dewisiadau a ystyriwyd ar gyfer is-orsaf National Grid, ond na symudwyd ymlaen â nhw
Mae’r map hwn yn dangos yr holl ardaloedd lleoli a gafodd eu hystyried yn wreiddiol gan National Grid ar gyfer yr is-orsaf ym mhrosiect Cysylltiad Canolbarth Cymru.

Routeing Overhead Lines

The Holford Rules
Guidelines we follow for the routeing of new high voltage overhead transmission lines.
National Grid’s commitments when undertaking work in the UK
Our stakeholder, community and amenity policy which sets out our ten commitments when undertaking electricity and gas work in the UK.

Siting of substations

The Horlock Rules
Guidelines we follow for the siting of new substations.

Undergrounding

Undergrounding high voltage electricity transmission: The technical issues
Information on the technical issues associated with undergrounding high voltage transmission lines.
Proposed undergrounding approach to new connections
Our proposed approach to undergrounding new electricity transmission lines.

Health

Electric and Magnetic Fields: the facts
Produced by the Energy Networks Association, this guide explains the research undertaken with regard to electric and magnetic fields (EMFs) and health and discusses the conclusions of that research.

Factsheets

Trydan Cerrynt Union Foltedd Uchel (HVDC) – Y ffeithiau
Trosolwg o drydan cerrynt union ac HVDC. Sut y caiff ei drawsyrru dros bellter mawr ac esboniad o pryd y gellir ei ddefnyddio.
Trydan Cerrynt Union Foltedd Uchel (HVDC) – Gwybodaeth dechnegol
Gwybodaeth dechnegol am HVDC ac ym mha sefyllfaoedd y defnyddiwn y dechnoleg hon.
Sut y mae National Grid yn datblygu prosiectau mawr
Y gwahanol ddewisiadau yr ydym yn eu hystyried pan fyddwn yn bwriadu datblygu a chysylltu llwybrau trawsyrru newydd a’r prosesau yr ydym yn mynd trwyddynt wrth benderfynu ar y dewisiadau a ...
Meysydd Trydanol a Magnetig (EMFs)
Gwybodaeth am EMFs a sut y caiff ein rhwydwaith trawsyrru ei ddylunio a’i weithredu i warchod diogelwch y cyhoedd.
Deddf Cynllunio 2008
Sut y mae cwmnïau yn ymgynghori â’r cyhoedd ynghylch prosiectau mawr a’n hymrwymiad ni i ymwneud â chymunedau mewn ffordd ddilys ac ystyrlon wrth ddatblygu prosiectau mawr.
Yr Her Ynni
Yr her y mae’r DU yn ei hwynebu o ran cynhyrchu digon o ynni i ateb y galw dros y degawdau nesaf a’r rhan yr ydym ni’n ei chwarae yn wynebu’r her hon.
National Grid a’r Diwydiant Trydan
Ein swyddogaeth ni yn y diwydiant trydan a sut yr ydym yn gweithredu’r system trawsyrru trydan yng Nghymru a Lloegr.

Other National Grid Documents

Seven year statement
Annually released document relating to the transmission system in Great Britain including details of demand, generation, plant margins, characteristics of the existing and planned national electricity ...

External

Introducing the Infrastructure Planning Commission (IPC)
What the IPC does and how you can get involved. An introduction to the IPC and the procedures for pre-application consultation on nationally significant infrastructure projects.
Our Electricity Transmission Network: A vision for 2020 (full report)
A Vision for 2020 produced by the Energy Networks Strategy Group (ENSG) which looks at how the electricity transmission network can be strengthened to enable the UK to meet its renewable targets ...
Planning Act 2008
Guidance on pre-application consultation. This guidance note sets out the procedures for pre-application consultation on nationally significant infrastructure projects, as required by the Planning Act ...
 

Many of the files available to download on this page are Acrobat PDF files. To access these you will need Acrobat Reader which is available from the Adobe web site.